Công ty Cổ phần Thiết kế – Xây dựng DATA / DATA Cons là nhà thầu thi công gói thầu mở rộng văn phòng cho nhà máy Onsemi tại KCN Biên Hòa II, Đồng Nai.

Gói thầu bao gồm:

  • Nâng cấp và mở rộng hơn 1000 m2 diện tích tầng 3 thành khu vực làm việc.
  • Thi công toàn bộ phần cơ điện và cấp thoát nước cho tầng 3.
  • Thiết kế và thi công toàn bộ nội thất văn phòng của khu vực này.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH ON Semiconductor Việt Nam

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH IntES

Dự án được mở rộng từ tháng 8/2023 với tiến độ 75 ngày.

Khu vực văn phòng mở rộng dự kiến đưa vào hoạt động đa dạng tiện ích như khu vực làm việc, phòng họp, khu họp đối thoại, căn tin,…