VĂN PHÒNG

DATA GROUP

Hotline: 02 862 757 005
20 Vu Tong Phan, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam View map

Working hours: 08h00 - 17h30 (Monday to Saturday)
Issue date: 22/11/2018
Language: Vietnamese, English, Japanese, Chinese, German

VPĐD Mỹ

Hotline: +1 469 686 2155 – Mr. Thái Tống
5900 Balcones Drste 100 Austin TX 78731-4298

VPĐD Nhật

Hotline: +81 908 982 5344
T560-0023, 3/3/34 Oka Kamino Chou, Toyonaka City, Osaka.

DOANH NGHIỆP

Mang đến cho khách hàng sự hài lòng và sự tin tưởng
    (Tập tin: .zip, kích thước tối đa: 5MB)

    Trở Thành DATAers

    Cùng thay đổi và phát triển, tạo nên môi trường năng động, chuyên nghiệp cho các bạn trẻ.
      (Tập tin: .zip, kích thước tối đa: 5MB)