CÔNG NGHỆ LỌC CERAFILTEC XỬ LÝ NƯỚC

Với công nghệ xử lý nước thải tiên tiến hàng đầu của Cerafiltec, chúng tôi cam kết tái sử dụng lại 80% lượng nước thải cho sản xuất. Mức độ lọc lên đến 95%.

DATA đóng vai trò là tổng thầu (Thiết kế, nhập khẩu cụm công nghệ, lắp đặt và vận hành) hệ thống xử lý nước.<br /> Hơn nữa, DATA cũng là nhà đầu tư 100% vào hệ thống và bán nước tái sử dụng cho Quý Công ty, với giá thấp hơn giá bán hiện tại.

Chúng tôi nắm giữ quyền phân phối độc quyền công nghệ Cerafiltec về Silicon Carbide - màng siêu lọc gốm SiC (Ultra Filter) từ năm 1993, chuyên ứng dụng để đáp ứng các thách thức xử lý nước khắc nghiệt.

DATA GROUP

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC

Công nghệ lọc Cerafiltec