NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI

DATA cũng hoạt động như một nhà thầu trong mảng năng lượng mặt trời trên mái nhà. Chúng tôi khảo sát, thiết kế, đầu tư, mua sắm thiết bị và thi công hệ thống phát điện bằng năng lượng mặt trời cho các nhà máy.

Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm để vận hành và đảm bảo hệ thống năng lượng mặt trời luôn hoạt động tốt.