GIẢI PHÁP KHÍ ĐỐT CÔNG NGHIỆP

DATA đầu tư, thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống LPG, CNG và LNG công nghiệp cho các nhà máy sản xuất.

Chúng tôi luôn tâm niệm “Nếu chúng tôi là khách hàng” để tư vấn và thiết kế giải pháp sử dụng gas phù hợp và tối ưu nhất cho các nhà máy.

Chúng tôi cố gắng hướng tới khách hàng, từ cấp phép đến vận hành hệ thống và khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ.