DATA đầu tư, thiết kế và lắp đạt hệ thống LPG bồn 20 tấn cho nhà máy Seagull. Hệ thống LPG đóng vai trò gia nhiệt cho giai đoạn sản xuất các linh kiện, sản xuất đồ dùng cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn bằng đồng, kẽm, inox.

Hệ thống được lắp đặt song song với giai đoạn xây dựng nhà máy để đảm bảo tiến độ sản xuất dự kiến của nhà máy này.

  • Hệ thống LPG do DATA Energy lắp đặt bao gồm:
  • Bồn chứa LPG 20 tấn, 2 máy hóa hơi công suất 600kg/h.
  • Thiết bị công nghệ cho đường nạp LPG từ đầu bơm đến bồn chứa.
  • Thiết bị từ cụm công nghệ đến van chính.
  • Thiết bị cho bể làm mát đường nước.
  • Hệ thống điện cho thiết bị hóa hơi và cảnh báo.

Nhà máy đi vào hoạt động ổn định từ tháng 04/2022 và được đội ngũ kỹ thuật vận hành bảo trì bảo dưỡng định kỳ.