Data Group

VỀ DATA GROUP

Data Group

Đối tác chiến lược và đáng tin cậy cho ngành công nghiệp sản xuất tại Việt Nam.
+100 NHÂN SỰ
+100

Đội ngũ

+50 DỰ ÁN
+50

Toàn quốc

+40 ĐỐI TÁC
+40

Chiến lược

DATA GROUP

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DATA GROUP