SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI

Chúng tôi luôn mong muốn phục vụ nền công nghiệp Việt Nam được phát triển bằng những vật liệu tiên tiến cũng như đưa những sản phẩm chất lượng ra thế giới.

Với 2 văn phòng đại diện tại Osaka và Texas, chúng tôi tập trung phát triển sản phẩm và thị trường tại Nhật Bản và Mỹ.

Từ năm 2018 đến nay, DATA đã phát triển nhiều sản phẩm như: Thảm dính bụi, hàng rào thép, ắc quy, hợp chất nhựa đường Top Seal White,...